ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
116.00 TL
1 سال
116.00 TL
1 سال
116.00 TL
1 سال
.net
148.00 TL
1 سال
148.00 TL
1 سال
152.00 TL
1 سال
.org
149.00 TL
1 سال
149.00 TL
1 سال
154.00 TL
1 سال
.info
191.00 TL
1 سال
191.00 TL
1 سال
196.00 TL
1 سال
.biz
191.00 TL
1 سال
191.00 TL
1 سال
191.00 TL
1 سال
.us
100.00 TL
1 سال
100.00 TL
1 سال
105.00 TL
1 سال
.pw
236.00 TL
1 سال
236.00 TL
1 سال
240.00 TL
1 سال
.asia
148.00 TL
1 سال
148.00 TL
1 سال
152.00 TL
1 سال
.in
96.00 TL
1 سال
96.00 TL
1 سال
100.00 TL
1 سال
.ws
294.00 TL
1 سال
294.00 TL
1 سال
300.00 TL
1 سال
.me
283.00 TL
1 سال
283.00 TL
1 سال
287.00 TL
1 سال
.sx
354.00 TL
1 سال
354.00 TL
1 سال
358.00 TL
1 سال
.co
270.00 TL
1 سال
270.00 TL
1 سال
270.00 TL
1 سال
.ca
141.00 TL
1 سال
141.00 TL
1 سال
141.00 TL
1 سال
.eu
80.00 TL
1 سال
80.00 TL
1 سال
84.00 TL
1 سال
.website
236.00 TL
1 سال
236.00 TL
1 سال
240.00 TL
1 سال
.pro
183.00 TL
1 سال
183.00 TL
1 سال
188.00 TL
1 سال
.club
189.00 TL
1 سال
189.00 TL
1 سال
189.00 TL
1 سال
.city
224.00 TL
1 سال
224.00 TL
1 سال
229.00 TL
1 سال
.biz.tr
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
.coffee
330.00 TL
1 سال
330.00 TL
1 سال
335.00 TL
1 سال
.world
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.site
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.com.tr
N/A
0.00 TL
2 سال
0.00 TL
2 سال
.accountant
300.00 TL
1 سال
300.00 TL
1 سال
305.00 TL
1 سال
.accountants
988.00 TL
1 سال
988.00 TL
1 سال
992.00 TL
1 سال
.apartments
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.app
177.00 TL
1 سال
177.00 TL
1 سال
181.00 TL
1 سال
.archi
759.00 TL
1 سال
759.00 TL
1 سال
763.00 TL
1 سال
.attorney
541.00 TL
1 سال
541.00 TL
1 سال
546.00 TL
1 سال
.auto
30553.00 TL
1 سال
30553.00 TL
1 سال
30558.00 TL
1 سال
.builders
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.cab
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.career
1117.00 TL
1 سال
1058.00 TL
1 سال
1122.00 TL
1 سال
.careers
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.catering
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.claims
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.cleaning
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.clinic
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.construction
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.consulting
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.contractors
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.delivery
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.dental
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.dentist
541.00 TL
1 سال
541.00 TL
1 سال
546.00 TL
1 سال
.design
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.direct
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.directory
212.00 TL
1 سال
212.00 TL
1 سال
217.00 TL
1 سال
.doctor
1011.00 TL
1 سال
1011.00 TL
1 سال
1016.00 TL
1 سال
.download
300.00 TL
1 سال
300.00 TL
1 سال
305.00 TL
1 سال
.email
224.00 TL
1 سال
224.00 TL
1 سال
229.00 TL
1 سال
.energy
1011.00 TL
1 سال
1011.00 TL
1 سال
1016.00 TL
1 سال
.engineer
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
327.00 TL
1 سال
.engineering
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.expert
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.express
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.farm
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.finance
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.financial
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.fit
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.fitness
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.flights
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.florist
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.flowers
1493.00 TL
1 سال
1493.00 TL
1 سال
1498.00 TL
1 سال
.gift
200.00 TL
1 سال
200.00 TL
1 سال
205.00 TL
1 سال
.glass
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.graphics
212.00 TL
1 سال
212.00 TL
1 سال
217.00 TL
1 سال
.guide
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.guitars
1493.00 TL
1 سال
1493.00 TL
1 سال
1498.00 TL
1 سال
.health
741.00 TL
1 سال
741.00 TL
1 سال
746.00 TL
1 سال
.healthcare
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.help
294.00 TL
1 سال
294.00 TL
1 سال
300.00 TL
1 سال
.hospital
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.hosting
4478.00 TL
1 سال
4478.00 TL
1 سال
4478.00 TL
1 سال
.institute
212.00 TL
1 سال
212.00 TL
1 سال
217.00 TL
1 سال
.insure
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.investments
1000.00 TL
1 سال
1000.00 TL
1 سال
1004.00 TL
1 سال
.law
1047.00 TL
1 سال
1047.00 TL
1 سال
1052.00 TL
1 سال
.lawyer
541.00 TL
1 سال
541.00 TL
1 سال
546.00 TL
1 سال
.legal
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.life
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.limo
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.link
107.00 TL
1 سال
107.00 TL
1 سال
111.00 TL
1 سال
.loan
300.00 TL
1 سال
300.00 TL
1 سال
305.00 TL
1 سال
.loans
1011.00 TL
1 سال
1011.00 TL
1 سال
1016.00 TL
1 سال
.management
212.00 TL
1 سال
212.00 TL
1 سال
217.00 TL
1 سال
.marketing
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.memorial
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.money
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.mortgage
459.00 TL
1 سال
459.00 TL
1 سال
464.00 TL
1 سال
.news
248.00 TL
1 سال
248.00 TL
1 سال
252.00 TL
1 سال
.photo
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.photography
224.00 TL
1 سال
224.00 TL
1 سال
229.00 TL
1 سال
.physio
917.00 TL
1 سال
917.00 TL
1 سال
922.00 TL
1 سال
.pics
294.00 TL
1 سال
294.00 TL
1 سال
300.00 TL
1 سال
.productions
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.rehab
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.rentals
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.repair
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.rest
377.00 TL
1 سال
377.00 TL
1 سال
381.00 TL
1 سال
.salon
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.security
30553.00 TL
1 سال
30553.00 TL
1 سال
30558.00 TL
1 سال
.services
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.sexy
576.00 TL
1 سال
576.00 TL
1 سال
581.00 TL
1 سال
.support
212.00 TL
1 سال
212.00 TL
1 سال
217.00 TL
1 سال
.surgery
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.tattoo
459.00 TL
1 سال
459.00 TL
1 سال
464.00 TL
1 سال
.taxi
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.tips
224.00 TL
1 سال
224.00 TL
1 سال
229.00 TL
1 سال
.tours
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.training
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.vet
318.00 TL
1 سال
318.00 TL
1 سال
323.00 TL
1 سال
.vin
518.00 TL
1 سال
518.00 TL
1 سال
522.00 TL
1 سال
.work
92.00 TL
1 سال
92.00 TL
1 سال
92.00 TL
1 سال
.works
330.00 TL
1 سال
330.00 TL
1 سال
335.00 TL
1 سال
.blog
261.06 TL
1 سال
261.06 TL
1 سال
265.86 TL
1 سال
.cn
78.66 TL
1 سال
78.66 TL
1 سال
82.80 TL
1 سال
.co.uk
80.40 TL
1 سال
0.66 TL
1 سال
84.66 TL
1 سال
.de
73.20 TL
1 سال
73.20 TL
1 سال
77.46 TL
1 سال
.icu
73.20 TL
1 سال
73.20 TL
1 سال
77.46 TL
1 سال
.io
475.20 TL
1 سال
475.20 TL
1 سال
475.20 TL
1 سال
.mobi
193.20 TL
1 سال
193.20 TL
1 سال
197.46 TL
1 سال
.nl
76.80 TL
1 سال
76.80 TL
1 سال
76.80 TL
1 سال
.online
334.26 TL
1 سال
334.26 TL
1 سال
338.40 TL
1 سال
.ru
47.46 TL
1 سال
0.66 TL
1 سال
51.60 TL
1 سال
.top
83.46 TL
1 سال
52.26 TL
1 سال
52.26 TL
1 سال
.uk
80.40 TL
1 سال
0.66 TL
1 سال
84.66 TL
1 سال
.vip
156.66 TL
1 سال
156.66 TL
1 سال
160.80 TL
1 سال
.xyz
104.40 TL
1 سال
104.40 TL
1 سال
108.66 TL
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains